OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2016 logo novin Znojemský týden
 23.05.2016
znak města Znojma
Okrašlovací spolek
oceňoval 
 
18. května 2016 diplom ceny OS
              
Znojemský týden - 23.5.2016

Autor: Znojemský týden, 23.5.2016
      

tisk tisk 2016 další