OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2016 logo novin Znojemský týden
 23.05.2016
znak města Znojma
Okrašlovací spolek
inicioval obnovení
Sealsfieldova kamene
 
21. května 2016 původní kámen Ch.S.
              
Znojemský týden - 23.5.2016

Autor:  Znojemský týden, 23.5.2016
      

tisk tisk 2016 další