OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2008 logo novin Znojemsko -
 8.12.2008
znak města Znojma Odhalení pamětní desky

Znojemské židovské synagogy
(1888
- 1938)


1.prosince 2008 pamětní deska synagogy
                 
Okrašlovací spolek ve Znojmě - pamětní deska synagogy další  materiály    k tématu:

tisk

tisk 2008