OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2013 logo novin Znojemsko
 19.12.2013
znak města Znojma
Revitalizace Městského parku
ZNOJMO

 
19. prosince 2013 znojemský dolní park
                 
Nepolitická diskuse k revitalizaci parku může začít, pomohou v ní pracovní skupiny

Rada města ustanovila k revitalizaci městského parku pracovní skupiny. S návrhem přišel starosta Znojma na zasedání rady, kam byli pozvaní i tři zástupci občanských spolků – Okrašlovací spolek, Za Znojmo přívětivější, Občané pro Znojmo.

„Projekt přípravy revitalizace parku probíhal od roku 2007. Ačkoliv v rámci přípravy revitalizace splnily předchozí i současné vedení znojemské radnice všechny zákonné podmínky včetně prostoru k občanské diskusi, neznamená to, že nás názor veřejnosti nezajímá. Opak je pravdou. Proto vznikly pracovní skupiny, složené z odborníků a zástupců veřejnosti, abychom si vše znovu vyříkali,“ vysvětluje starosta Vlastimil  Gabrhel.

K revitalizaci parků vznikly dvě pracovní skupiny: jedna pro oblast architektonického a urbanistického řešení parku, druhá pro oblast zeleně a životního prostředí. Koordinátorem obou skupin je vždy zaměstnanec úřadu, neboť zná nejlépe všechny procesní postupy. Závěry diskusí ve skupinách budou předkládány radě. „Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří pozvání do našich pracovních skupin přijali. Jedná se o kapacity ve svém oboru, a i když mají spoustu aktivit, čas na Znojmo si našli,“ říká starosta.

SLOŽENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
  • pro oblast architektonického a urbanistického řešení parku
– koordinátor pracovní skupiny – Ing. arch. Iveta Ludvíková, městská architekta
– zástupce zpracovatele projektu – Ateliér Tišnovka (Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. Eva Wagnerová)
– jeden ze zástupců odboru investic a správy nemovitostí (Mgr. Jana Antošová, Mgr. Ing. Karel Fiedler, Václav Vybíral)
– nezávislý architekt – Ing. arch. Jaroslav Poláček
– nezávislý architekt – Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Fakulta architektura Vysokého učení technického v Brně
– zástupci občanských sdružení: Ing. Karel Fiala, PhDr. Jiří Kacetl, Ing. Jaromír Boudný

  • pro oblast zeleně a životního prostředí
– koordinátor pracovní skupiny – Ing. Karel Fiedler, vedoucí oddělení investic
– předseda komise pro městskou zeleň, lesy a životního prostředí – František Gabrhel
– zástupce zpracovatele projektu – Ateliér Tišnovka (Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. Eva Wagnerová)
– jeden ze zástupců odboru investic a správy nemovitostí (Mgr. Jana Antošová, Václav Vybíral, Ing. Eva Zvěřina)
– zástupce odboru životního prostředí – Ing. Boris Dostál
– ředitel Městské zeleně Znojmo – Ing. Radoslav Habrdle
– znalec v oboru ochrany přírody – Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
– zástupci občanských sdružení: Petr Lazárek, Ing. Veronika Dubovská, Otto Bouda

„Do pracovní skupiny pro oblast zeleně a životního prostředí bychom chtěli přizvat ještě pana profesora Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Budeme velice rádi, pokud by se účastnil alespoň některých jednání pracovní skupiny,“ dodává starosta. První schůzka pracovních skupin by měla proběhnout ještě v prosinci.

O jednotlivých jednáních, respektive o jejich výsledcích, bude rada města pravidelně informována. I v příštím roce budou LISTY veřejnost o dění v parku informovat.
Dolní park - návrh Tišnovka
projekt Tišnovka

Zodpovídá: Ing. Zuzana Pastrňáková,  Znojemské listy, 19.12.2013

tisk

tisk 2013 další