OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2014 logo novin Znojemský deník
 06. 03. 2014
znak města Znojma
Nedodržování předpisů provází

práce při obnově Dolního parku
 
6. března 2014 kostel Stálky
              
Obnovu parku provází potíže na každém kroku

Znojmo – Další nedodržení předpisů zřejmě provází stavební práce při obnově Dolního parku. V polovině února se lžíce bagru zakousla do zpevněné vrstvy chodníků i do ohradní zídky, bohužel bez respektování závazného stanoviska památkářů. Stavební povolení platné již od roku 2010 navíc vůbec o zboření zmiňované zídky nehovoří.


práce v Dolním parku 2014
Plánované kácení stromů v Dolním parku.
Foto: DENÍK/
Martin Moštěk


Podnět k přešetření celé záležitosti zaslali na radnici členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě již dvaadvacátého února. Obracejí se v něm na stanovisko památkářů. Dosud se však žádné konkrétní odpovědi nedočkali a očekávají, že město by se mělo vyjádřit v zákonné třicetidenní lhůtě. „Skutečnost, že nálezy kamenných a kameninových
dekorativně mozaikových odtokových žlábků mají být po konzultaci s garantem národního památkového ústavu zakonzervovány nebo zapracovány do projektu revitalizace parku nikdo nerespektoval. Původní architektonické prvkytak byly nenávratně zničeny," podotkl předseda Okrašlovacího spolku Otto Bouda.

Jeho slova potvrdil i šéf Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. „Na nerespektování našeho závaznéhostanoviska jsme pochopitelně reagovali a na město jsme odeslali naši fotodokumentaci. Kontrolní den v parku byl právě včera. Náš pracovník společně s představiteli odboru památkové péče znojemské radnice a zástupci Ateliéru Tišnovka přešetřili celou záležitost přímo na místě. Pokud jde o původní nalezené valounky, jsou nyní v rukou odborníků, kteří je podrobí žádoucímu archeologickému a historickému průzkumu," podotkl Vácha.

Radnice na dotaz Deníku pouze potvrdila, že ověření stížnosti týkající se zídky a žlábků mají na starostipracovníci stavebního úřadu.

„O výstupu vás budeme informovat," podotkla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Kromě pravděpodobné ztráty cenných historických komponentů dokládající minulost parku se někteří odborníci obávajíi o zdraví a vitalitu stromů, které ohrožovaly sutiny.

„Stromy v Dolním parku jistě krátkodobě zásyp kmene snesou, zvláště nyní v době vegetačního klidu. Je však nutné jej co nejdříve odstranit. Navíc zde hrozí nebezpečí, že kameny, betonové díly nebo cihly zásypu mohou poškodit kmen stromů. Je možné, že po odstranění sutě budou stromy necitlivým způsobem poškozené," uvažoval Petr Lazárek.

Po několika dnech se stromy dočkaly alespoň provizorní ochrany a kmen obehnalo dřevěné bednění.

INFOGRAFIKA


Historický vývoj městských parků

Horní a dolní aleje táhnoucí se podél městských hradeb založil roku 1804 hejtman Ekart. Park se stal
nepřehlédnutelnou ikonou města. Vrcholu své krásy dosáhl na přelomu 19. a 20. století, kdy odrážel vlivy
historismu se silným důrazem na dekor. Park v té době tvořily kromě hlavní promenádní aleje četné kroužené cestičky s pečlivě udržovanými záhony letniček i trvalek. Plochy volného trávníku zdobily od jara
do podzimu
veliké květináče s palmami. V jižní části Dolních alejí měla stát socha Josefa II., ale své místo tam ve druhé polovině 19. století našla zdobená keramická fontána. Bohatá výzdoba znojemských Horních a Dolních alejí se udržela prakticky až do vypuknutí druhé světové války. Osvětlení zajišťovaly od začátku 20. století elektrické lucerny umístěné na velkých litinových obloucích osazených nad hlavní promenádní cestou a u všech vstupů do parku. Ještě po druhé světové válce byl park pečlivě udržovaný, ale tento stav se změnil v šedesátých a sedmdesátých letech. Z chlouby Znojma se stal obyčejný zelený park, údržbu stromů město zanedbávalo, květinových záhonů ubývalo, do Horního parku se zakousla tribuna fotbalového stadionu a dnes již nevyužívané venkovní koupaliště.

Zdroj: Publikace „200 let městských alejí a parků ve Znojmě," jejímiž autory jsou Jan Kozdas a Jiří Kacetl


Vize radnice a architektů

Rozsáhlý projekt oživení znojemských parků připravovali ještě za minulého vedení radnice odborníci z brněnského Ateliéru Tišnovka. Oproti Střednímu parku, jehož revitalizace odráží moderní architektonické pojetí, hodlá radnice v Dolním parku zachovat historické řešení daného prostoru. „Všechny dochované historické prvky, jako jsou kašna, oplocení a litinové vstupní oblouky s osvětlením, necháme opravit tak tak, aby se opět staly ozdobou nově zrevitalizovaného parku," potvrdil architekt Michal Říčný z Ateliéru Tišnovka. Dominantou dolní části parku zůstane původní zrekonstruovaná kašna. Dostane opravený rezervoár
na vodu, který bude kopií původního. Další významnou dominantou dolní části zůstane zmodernizované dětské hřiště. Ze stávajících 108 stromů zůstane v dolní části parku 74 stromů. Stromy nemocné a ohrožující bezpečnost návštěvníků parku padly k zemi v lednu tohoto roku. Podkladem pro kácení byl dendrologický posudek posuzující aktuální zdravotní stav stromů. „Veškeré pokácené dřeviny nahradíme novou dosadbu v počtu 59 stromů," vysvětlila zahradní architekta Eva Wagnerová, která pro park navrhovala koncepci zeleně. „V původní parkové koncepci byly také krátkodobé a střednědobé dřeviny. Tyto stromy už
v parku úplně chybí. Proto je tam vrátíme," slíbila. Park získá také podrostové bylinné patro s trvalkami, které jsou typické pro historické parky, a skupinky kvetoucích keřů tradičních druhů. Ostatní travnaté  plochy, na které dosáhnou sluneční paprsky, bude udržovat automatická závlaha. Novinkou v parku bude také stěna ze stále zelených keřů, která oddělí parkový prostor od rušné Čermákovy ulice a vytvoří vhodnou optickou i zvukovou kulisu.

Zdroj: www.znojmocity.cz


Zajímavosti o parku

O potřebě obnovy začala radnice uvažovat na konci devadesátých let, první dendrologické posudky pocházejí z roku 1998. Projekt revitalizace parku byl Ateliéru Tišnovka zadaný roku 2007 a architekti jej odevzdali 2010. K jeho realizaci přistoupilo až nynější vedení radnice. Podle informací na webu města by měla obnova celého parku přijít asi na 100 milionů korun. S obnovou Středního parku začali dělníci v listopadu 2012 a k zemi padly téměř všechny stromy. Rozsáhlé práce jsou rozdělené do jednotlivých etap tak, aby byl zhruba do deseti let obnovený celý park.
Na řadu přijde nejen vegetace, cesty, mobiliář, ale i inženýrské sítě. Proti dosavadnímu způsobu obnovy podepsalo petici na tisíc lidí. Z iniciativy členů občanských spolků vzešlo setkání obyvatel Znojma ve znojemském kinosále. Stoky lidí diskutovaly o tom, že parky je třeba obnovit, ale s mnohem větší citlivostí, než jak tomu bylo ve Středním parku. Mezi lidmi kolují „placky" vyzývající k záchraně parku a na sedm set lidí shlédlo video na YouTube přibližující dávnou i nedávnou minulost i současnost. Skupinky občanů hovořily také o nutnosti vyhlášení referenda.

Autor:  Ilona Pergrová, Znojemský deník, 6.3.2014tisk tisk 2014 další