logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě
Kalendář  kulturních akcí ve Znojmě - 2016

      

leden únor březen duben květen červen červenec srpen  
 září     
 
říjen
  
listopad prosinec

Kliknutím na měsíc si můžete prohlédnout akce v této periodě

       leden
 • 13. ledna      - Výroční valná hromada  OS ve Znojmě, "U Karla", Mikulášské nám. - 19:00
 • 14. ledna       -  PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), 890 let města Znojma: Znojmo a jeho pevnostní úloha na moravsko-rakouském pomezí ve středověku , Dům umění, Masarykovo nám. 11,  19:00
 • 28. ledna       -  Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 790 let města Znojma: Kostel Bičovaného Spasitele v Milfroni (Dyji) ,  Dům umění, Masarykovo nám. 11,  19:00

       únor
 • 04. února   -  PhDr. Jan Kozdas (Národní památkový ústav Brno, pracoviště Znojmo) 790 let města Znojma: Architektonické pojetí historické budovy Besedy Znojemské jako regionálního symbolu evropské občanské humanistické kultury 2. poloviny 19. století,   Dům umění,  19:00
 • 18. února   - Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno), 790 let města Znojma: Rok 1848 na Znojemsku. Další milník ke svobodě? Dům umění, Masarykovo nám. 11,  19:00
 • 25. února  -  Otto Bouda (Okrašlovací spolek ve Znojmě) 790 let města Znojma: "Fundus Culchov". K dosud nevysvětlené otázce statku či dvorce potřebného pro založení města Znojma v roce 1226, Dům umění, Masarykovo nám. 11,  19:00
       březen
 • 17. března -  Mgr. David Rožnovský (Jihomoravské muzeum ve Znojmě): Archeologické výzkumy Jihomoravského muzea v roce 2015, Dům umění (Masarykovo nám. 11,  19:00
 • 24. března  -  PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), 890 let města Znojma: Znojmo a jeho pevnostní úloha na moravsko-rakouském pomezí ve středověku , Znojemská beseda, Masarykovo nám. 11,  17:30, opakování

       duben
 • 02. dubna  -   akce Spolku přátel Hroznové kozy:  Otevírání stezky Hroznové kozy ve Vrbovci, 
 • 07. dubna  -   Stalá konference českých a rakouských historiků: Rakouské a české země, narativy a život na hranici, moderuje Jiří Kacetl, Dům umění, Masarykovo nám. 11,  19:00
 • 09. dubna  -   exkurze v rámci kalendáře Správy NP Podyjí, Putování po pamětihodnostech a malebném okolí dolnorakouského zeměpanského města Rec Vlakem a pěšky. Průvodce – Jiří Kacetl. Nutno se nahlásit předem na Správě NP! Sraz v hale                             vlakového nádraží v 8:30 hod. Odjezd vlaku v 8:55 hod.
 • 12. dubna   -  akce Pulsatilla - Konice a Popice, Houby jedlé, nejedlé i léčivé, O houbách rostoucích kolem konice a Popic, Radomír Němec, Rodný dům Charlese Sealsfielda v Popicích, 17:30
 • 15.dubna    -  akce akce OS: Celodenní výlet do Suchohrdel u Znojma, Autobusem 801 do Suchohrdel  – autobusové nádraží odj. 14:47 hod.. Průvodci – Vladimír Husa, Jan Kozdas
 • 16.dubna    -  akce města Znojmo:  Prohlídka Weinbergeroy vily, Znojmo, Rudoleckého 19, 09:00 - 17:00
 • 23. dubna  -   akce Spolku přátel Hroznové kozy:  vynášení hroznového kozla do vinohradu , Znojmo – Kraví hora – Konice - Popice

       květen
 • 02. května  -  akce JMM, Korunovační klenoty na dosah / Karel IV. a jihozápadní Morava, Vernisáž dvojice výstav k 700. výročí narození Karla IV. na znojemském hradě (kurátor J. Kacetl), 16:00
 • 02. května  -  akce JMM,  Prohlídka výstavy "Korunovační klenoty na dosah / Karel IV. a jihozápadní Morava" s komentářem kurátora, na znojemském hradě (J. Kacetl), 16:00
 • 07. května  -  akce OS, Výlet do Vídně: na výstavu o životě císaře Františka Josefa a do kvetoucích zahrad schönbrunnských,  Průvodce J. Kacetl. Sraz v 8:40 na znojemském nádraží, odj. vlaku 8:55 hod.
 • 14. května  -  akce Pocta králi 2008 o.s., Latinská zádušní mše za markraběte, krále a císaře Karla IV., Chrám sv. Mikuláše ve Znojmě v 10:00 hodin. Celebruje Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský.
 • 20. května  -  akce JMM, Muzejní noc ve Znojmě
 • 21. května  -  akce spolek Popice Ch.S.,  Odhalení obnoveného Sealsfieldova kamene, spolu s NPP, Popice, Sealsfieldův kámen, 10:30
 • 24. května  -  akce Pulsatilla - Konice a Popice, Konice - odrazy minulosti, O historii Konice, Pavel Boďa, ř.k.- fara Konice 25, 17:30
 • 28. května  -  akce JMM, Cornštejn žije!, Celodenní akce – otevření sezóny na hradě Cornštejně u Bítova, pásmo prohlídek a exkurzí po nejbližším okolí. Mezi průvodci J. Kacetl a D. Rožnovský.                                                                                                                              Noční pozorování hvězd se Znojemskou astronomickou společností (R. Dřevěný). K dopravě přímo před hrad možno využít vlak na Šumnou a odtud autobusem č. 830. 
                                                 
      červen
 • 02. června  -  akce JMM, Večer historických přednášek k 790. výročí založení Znojma, Prof. Martin Wihoda z Brna pohovoří o moravském markraběti Vladislavu Jindřichovi a jeho vztahu ke Znojmu, J. Kacetl o založení města Znojma v letech 1222/1226,
                       Dr. Čehovský z Olomouce o pozdně gotických skulpturách ve Znojmě, Mgr. Libor Šturc k barokním sochám ve Znojmě, 
  Dům umění, Masarykovo nám. 11, od 18:00 do 22 :00
 • 02. června  -  akce JMM, Výstava znojemského malíře Pavla Davida, Galerie JMM, Mázhaus, Masarykovo nám. 11,  2.6.-30.7.2016
 • 04. června  -  akce JMM + OS, Po stopách znojemského městského opevnění, J. Kacetl provádí podél hradebního prstence města, Sraz v 09:00 u chrámu sv. Mikuláše
 • 06. června  -  akce JMM, Vivat Carolus Quartus, Koncertní hold králi a císaři Karlu IV., Štěpán Rak - Adolf Strejček, Městské divadlo Znojmo, 19:00
 • 09. června  -  akce JMM, Večer přírodovědných přednášek k 790. výročí založení Znojma, Bližší informace budou zveřejněny, Dům umění, Masarykovo nám. 11,  18:00
 • 10. června  -   akce křesťanských farností Znojma, Noc kostelů ve Znojmě
 • 11. června  -  "OSMDESÁTKY" !, (bližší info bude teprve zveřejněno),  …
 • 25. června  -  akce Pulsatilla - Konice a Popice, Letní plané rostliny na talíři, Vycházka po okolí Konice, Průvodce Radomír Němec,, Konice u hospody, 09:30

      červenec
 • 02. července  -  akce ArtClub Farní dvůr Stálky, 9. vernisáž Galerie Ateliér ve spolupráci s uměleckým spolkem KuKuK z Drosendorfu, Okrašlovacím spolkem Znojmo  a Obecním úřadem Stálky, 14:00
      srpen
 • 04. srpna  -  akce OS, Odhalení kamenů zapomenutých, vila Bedřicha Weinbergera, Znojmo, Rudoleckého 21,  17:00
 • 13. srpna  -  akce OS, Výlet do Vídně: na komentovanou prohlídku dómu sv. Štěpána (Dr. Čehovský) a na výstavu Theodora von Hörmanna v Leopold Museu, odjezd nádraží Znojmo, 06:53 
 • 28. srpna  -  akce OS, Tradiční promenádní koncert Okrašlovacího spolku ve Znojmě, Horní park, 14:00 - 16:00
      září
 • 02. září  -  akce JMM,  DERNISÁŽ VÝSTAVY "KAREL IV. A JIHOZÁPADNÍ MORAVA" NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ, Průvodce J. Kacetl. Sraz v 16:00 na znojemském hradě
      říjen
      listopad
      prosinec


           

zpátky další