logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 5       

Otevření cesty Jakuba Jirala v Gránicích 10. října 2015


Okrašlovací spolek udělil v květnu 2012 „Ocenění“ ing. Jakubu Jiralovi, lesnímu radovi a dlouholetému jednateli prvorepublikového Zalesňovacího a okrašlovacího spolku  ve Znojmě.
Ing. Jiral zemřel v roce 1963, Ocenění tak převzal jeho vnuk, Mgr. Jaromír Jiral, emeritní ředitel základní školy ve Znojmě. Bylo tehdy domluveno, že na počest jeho dědečka bude v Gránicích pojmenována turistická cesta. Chtěli jsme to stihnout k 50. výročí úmrtí pana lesního rady, ale než se vhodná cesta našla a všechno se zúřadovalo a pak proznačilo a upravilo v terénu, bylo zde už jaro 2015. A tak jsme vše nachystali, společně s Klubem českých turistů a Městskými lesy Znojmo na říjen 2015.
Počasí přálo a program byl jednoduchý: krátké proslovy u kamenného mostu na staré hradišťské cestě a potom vlastní vycházka po Jiralově cestě. Bylo to i s výkladem, neboť je na ní několik přírodních a geologických zajímavostí (např. kamenný útvar „Želva“, „Obří schody“ a další).
Nejvíce však zaujaly vzpomínky na dědečka od Jaromíra Jirala. Byla zde totiž skoro celá rodina – on jako vnuk, s manželkou, pravnuk s manželkou a malý pra-pravnuk, ještě v kočárku. Cestu si projely - leckde s menšími obtížemi – celkem tři kočárky s turistickým "dorostem".
Přišlo asi 30 turistů a zájemců, mediální ohlas byl velmi příznivý. Žlutě značena cesta sama je dlouhá 2,3 km
a napojuje se na modrou turistickou značku podél Gránického potoka.


Jiral Jakub cesta 2015 cesta Jakuba Jirala - 2015


Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí fotografie ze slavnostního otevření cesty


Napsal: Dr. Lubomír Černošek, říjen 2015,

Fotografoval: Karel Jakl, 2015

Odkazy:
ing. J. Jiral „Osobnost Znojemska“
Historie Zalesňovacího a okrašlovacího spolu ve Znojmě
Ocenění O. S. za 2011 (uděleno 2012)
Pozvánka na otevření cesty 10. 10. 2015
Údaje o cestě od KČT
Fotodokumentace
Ohlas v tisku
   
zpátky úvod