logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 5       

Cesta Jakuba Jirala připravena


Od jara 2013 připravoval Okrašlovací spolek a Klub českých turistů novou značenou cestu v Gránicích. Jedná se o oblast Kapličky Samaritánky v horní části hradišťské strany Gránic a oblast kolem Pivcova pramene u Gránického potoka. Tyto dvě zajímavé lokality budou propojeny okruhem, který začíná u Kamenného mostu staré hradišťské cesty.

Značená cesta je 2,3 km dlouhá a označena žlutou, tzv. místní značkou KČT. Na rozcestích jsou čtyři směrovky. Úkolu se ujal Mgr. Jiří Mikulič s manželkou, loni na jaře připravil cestu „papírově“ (viz) a letos na jaře v terénu.

Jiral Jakub cesta návrh

Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí celý návrh


Připravujeme slavnostní otevření pro veřejnost, předběžně jsme se dohodli na některém z víkendů v říjnu 2015.
Média i občané budou zavčas informováni.

Cesta je pojmenována po ing. Jakubu Jiralovi, který se za 1. čsl. Republiky mimořádně zasloužil o rozvoj Gránic a byl dlouhou dobu aktivní v Zalesňovacím a okrašlovacím spolku ve Znojmě. Za to mu náš spolek udělil – in memoriam – v roce 2012 ocenění, které převzal jeho vnuk, bývalý ředitel ZŠ na ulici Mládeže ve Znojmě, Mgr. Jaromír Jiral. Ten také bude pozván ke slavnostnímu otevření.


Cesta Jakuba Jirala - 2014 Cesta Jakuba Jirala - 2015


Napsal: Dr. Lubomír Černošek, červen 2015,

Fotografoval: Karel Jakl, září 2015


   
zpátky úvod