logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 7       


25 let od založení Okrašlovacího spolku ve Znojmě
(9. dubna 1992)


Už 25 let se každých 14 dní pravidelně scházejí členové obnoveného Okrašlovacího spolku na svých schůzích, posledních 20 let vždy v restauraci „U Karla“ na Mikulášském náměstí ve Znojmě.
První stanovy spolku, které sepsal Mgr. Zdeněk Bína byly schváleny na první valné hromadě spolku 20. března 1992 a následně potvrzeny na Min. vnitra ČR dne 9.dubna 1992.
Logo spolku vytvořila v roce 2000 Ing. Arch. Blanka Rudolfová, vlajku ušila v r. 2007 Lenka Fialová.
Současně má spolek 25 členů a vede ho už sedmým rokem Otto Bouda.
Letos jsme některé svoje dokumenty (fotoalbum, písemnosti a zápisy) věnovali do státního okresního archivu ve Znojmě.  


Napsal: Dr. Lubomír Černošek, duben 2017

Znojmoc - 22. 3. 2017

Znojmo - 22. 3. 2017
Znojmoc - 22. 3. 2017

Znojmo - 22. 3. 2017

Fotografoval: Karel Jakl, 22. 3. 2017

   
zpátky úvod