logo

Pechakucha  

night   

Mai 2013   


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

                             


Okrašlovací spolek se aktivně účastní projektu „PECHAKUCHA NIGHT“
 
Projekt vymysleli architekti Astrid Kleinová a Mark Dytham z jejich tokijského studia. V překladu to znamená něco jako „Noc povídání“ nebo „Noc  tlachů“. Funguje od roku 2003 v mnoha zemích světa a je stále oblíbenější. V protikladu k jejímu názvu se zde však netlachá, ale každý autor prezentace má k svému povídání o tématu 20 obrázků po 20 vteřinách, celkem tedy 6 minut a 40 vteřin. To zajišťuje hutnost  obsahu a udržuje pozornost přítomných. Ne každý se s tím dovede dobře poprat. A začátek je vždy ve 20 hodin a 20 minut.  Jsou to hlavně informace z oblasi architektur, designu a výtvarného umění.
V České republice se první „pechakucha“ konala v roce 2007 v Praze.  Znojmo je teprve šestým městem u nás, kde tato akce proběhla, zde poprvé na jaře 2012.
Náš spolek se zúčastnil druhé  noci  na podzim,  26.10.2012 v kině Svět,  kde jsme prezentovali zalesnění  Gránic a současné aktivity spolku na tomto území. Těch necelých sedm minut si vzali na starost Otto Bouda a Lubomír Černošek.
Zjistili jsme, že akce je výrazně nadregionální a velmi zajímavá a přínosná.  Také nám umožňuje, abychom se výrazněji prezentovali  širšímu okruhu lidí, zvláště mladých.
garage design a pechakucha

Protože je „Pechakucha“ jedním z projektů „Umění do Znojma“, rozhodla se organizátorka  Mgr. Andrea Dohnalová rozšířit akci na dva dny pod názvem „Garage design“ a uspořádat v areálu bývalé stáčírny (omylem považované za  garáže) výstavu  originální designeské tvorby, koncert různých kapel a také „Pechakucha night“. Areál tak opět na chvíli velmi ožil, nyní hlavně spoustou mladých lidí, nejen ze Znojma.

os_zn_garage_design_rozhledna   os_zn_garage_design_vchod

Této  4. noci „Pechakucha“ se opět zúčastnil okrašlovací spolek s tématem „Městský park ve Znojmě“.  Jedná se totiž o současné citlivé téma plánovaného vykácení městských alejí kolem hradeb a dosazení mladými stromy javoru horského (asi proto, že jsme v nížině) pod taktovkou brněnské „Tišnovky“. Naše prezentace proběhla v pátek 10.5.2013 večer a úspěšně ji zvládl Jiří Kacetl.                                    
Od našeho příspěvku si slibujeme větší zájem veřejnosti o komunální témata, včetně zmíněných alejí.

  


Dr. Lubomír Černošek, květen 2013

   
zpátky úvod