logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 8                


„Padlého měla každá rodina“, lidé uctili památku obětí První světové války


„Třetího listopadu Devatenáct set osmnáct bylo uzavřeno u Padovy příměří mezi Rakousko-Uherskem a státy Dohody.“ Těmito slovy uvítal historik Jiří Kacetl účastníky pietního aktu na louckém hřbitově, který byl věnován obětem První světové války. Podepsáním příměří válka pro vojáky rakouského císařství skončila.

Sychravé počasí dodalo melancholické náladě na důrazu. Lidé zapalovali svíčky a Kacetl připomněl důležité momenty války, které nakonec rozhodly o vítězství vojsk Dohody.
„Shromáždili jsme se zde k uctění památky všech, kteří byli válkou poznamenáni. Nejedná se pouze o padlé vojáky. Těch lidí, kteří trpěli, byly miliony. Mluvím o lidech, co trpěli materiální nouzí, či právě tím, že někdo z rodiny padl v bojích, o všech těch vdovách a sirotcích, kteří pak museli válčit i po válce se svojí materiální existencí. Z Českých zemí bylo zhruba dvě stě dvacet až dvě stě padesát tisíc obětí. Téměř každá rodina měla padlého,“ vzpomněl na oběti války Kacetl.
Vzpomínkovou akci zakončila společná modlitba vedená Otcem Marianem z loucké farnosti.
Od 19.00 hod. pak mohli zájemci zhlédnout komentovanou prezentaci v sále Znojemské Besedy, kde historik Jiří Kacetl pohovořil o fotodokumentační cestě po bojištích znojemského c. a k. 99. pěšího pluku a vídeňsko-znojemského c. k. 24. střeleckého pluku v bývalém Rakouském Přímoří a italském Benátsku.


pietní akt 3.11.2018
pietní akt 3.11.2018 pietní akt 3.11.2018

pietní akt 3.11.2018 pietní akt 3.11.2018 pietní akt 3.11.2018


Author a foto:  -bu-, Znojemsko, 4. 11. 2018

   
zpátky úvod