logo

   Č  i  n  n  o  s  t

    2 0 1 3 


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               
Starý most ve Stálkách jako symbol nových vztahů

 

Manželé Otakar a Lenka Babůrkovi jsou umělci žijící střídavě ve Vídni a ve Stálkách.  Zde po roce 1990 koupili usedlost;  bývalou faru s okolními pozemky. Budovy byly  tehdy ve velmi špatném stavu – krátce řečeno: bylo  to zbořeniště.  Babůrkovi opravdu něco zbourali, ale faru zrenovovali a mají zde i příležitostnou ubytovnu „Farní Dvůr“.  Součástí komplexu je i hospůdka, kterou pro hosty provozuje paní Babůrková.
Tyto objekty žijí i jinak – každým rokem, začátkem července se rozlehlý dvůr otevírá jako výstavní prostor pod širým nebem pro umělce z České republiky i z Rakouska. Sami Babůrkovi jsou i členy znojemského výtvarného sdružení „Meandr“, není divu, že zde vystavují také.
Letošní ročník byl ale oživen i další akcí – performancí  na polozapomenutém kamenném mostku přes potok, který tvoří část hranice mezi Moravou a Dolním Rakouskem.
Tento historický mostek byl totiž určen ke zbourání, neboť přechod pro pěší a cyklisty je na nové dřevěné lávce, zbudované hned vedle.  Demolice se měli ujmout pracovníci ŘSD. Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě se však rozhodli zachránit tuto historickou stavbu, která sice prošla několika přestavbami, ale přesto si zachovala svůj původní klenutý oblouk a stále k ní vede dávná cesta. Převezmou ho do svého vlastnictví a budou se o něj dále starat.
Aby se stavba zviditelnila, oslovili Babůrkovi vídeňskou umělkyni Sabinu Müller-Funk, která se tohoto úkolu ujala a připravila performanci.
V sobotu 6.července 2013 odpoledne byla nejprve zahájena vernisáž ve Farním dvoře, za hojné účasti asi 80ti hostů z obou stran hranice a pak se už společně šlo k asi 1 km vzdálenému mostu.
Zde již Sabina Müller-Funk přichystala velké skleněné obdélníky, vedoucí jako neukončená 
"Skleněná cesta", zatím jen na rakouské straně mostu. Po zajímavém filosofickém úvodu a básni Jana Skácela o mostech, které spojují a hranicích, které mohou rozdělovat – ten obstaral Wolfgang Müller-Funk, manžel umělkyně, se Sabina ujala svého úkolu. Zvedala skleněné desky nad hlavu a postupně, jednu za druhou přemísťovala k moravské straně mostu.  Při tom ještě stačila recitovat svoje sdělení – moderní báseň – jejíž  text byl i vypískován na sklech:

"Na zpevněné tekutině procházet krajinou,
bez styku s ní,
ve stejném odstupu k ní jako k vertikálám mraků tam nahoře,
distancovaně jít, přímo přes horizontály,
stále po stejné půdě,
po dvaceti kupředu pozvednutých, přenesených a položených skleněných
deskách,
na půdě která se pohybuje v po-kroku doby".


Do českého jazyka vše současně překládal Jiří Svoboda ze Znojma. Sklo bylo dosti těžké, přesto drobná Sabina dokázala všechny přemístit na moravskou půdu a tak symbolicky naznačila další cestu dříve přetržených vztahů. Předala nám tak i poselství jak je někdy těžké přejít malý kousek z jedné strany na druhou.
Tato performance byla zakončena pěveckým vystoupením  čtyřčleného sboru z rakouského Gerasu.
To už ale začalo drobně poprchávat  a za chvíli se strhla pořádná bouřka a průtrží mračen. Cestou zpátky nepomáhaly ani deštníky, neboť vlivem silného větru pršelo téměř vodorovně.Záhadou zůstáva jak se všech 80 lidí dokázalo pak vtěsnat do dvou místností Babůrkovic hospůdky. Výhoda byla v tom, že se prostor rychle zadýchal a zahřál, takže se promoklé šaty začaly sušit.
V plánu bylo také autorské čtení, ale k tomu již nedošlo, neboť se všichni věnovali občerstvení a  venku bylo stále velmi vlhko. Čtení bylo odloženo na neurčito  –  asi na příští rok.             
Okrašlovací spolek by měl mostek ve Stálkách získat od Jihomoravského kraje za symbolickou 1 korunu a pak se co nejdříve začne s nezbytnými opravami. Prozatím, hlavně pro účely permormance, nechal starosta Stálek vysekat na mostku i kolem něj vzrostlý plevel a kopřivy a některé náletové dřeviny, které zdivo stavby rozrušují.
Až bude oprava dokončena, chystá se zde další podobná akce, neboť již tento úvod se setkal s nebývalým úspěchem.


Stálky -  Farní Dvůr
 
Stálky -  Farní Dvůr

Most  Stálky  -  Heinrichsreith

Most  Stálky  -  Heinrichsreith
"Skleněná cesta"

 
"Skleněná cesta"

 


Dr. L. Černošek, červenec 2013.
foto: Karel Jakl

   
zpátky úvod