logo

   Č  i  n  n  o  s  t

    2 0 1 4


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               

7. ročník výstavy „Open-Air Atelier“ ve Stálkách.


Farní dvůr ve Stálkách hostí od 5. července 2014 české, moravské a rakouské současné umělce a jejich díla. Za krásného dopoledne zde proběhla vernisáž výstavy „Pod širým nebem“.
Tento – již sedmý ročník – opět pořádají manželé Lenka a Otakar Baburkovi.

Bývalou faru u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stálkách si koupili po návratu z emigrace v roce 1990. Tehdy to bylo ovšem skoro úplné zbořeniště – výsledek socialistického hospodaření zemědělského družstva. Vše postupně zrekonstruovali a opravili a vdechli tomuto místu „na konci světa“ opět život. Zpočátku zde provozovali i hospodu „Farní dvůr“, ale nakonec zůstalo jen při ubytování a hlavně při kumštu : vznikla galerie „Atelier“. Současně to tady přes léto už žije a setkávají se zde hlavně umělci z obou stran hranice.
Předzvěst těchto pravidelných akcí nastala 16. června roku 2007, kdy jako „ArtClub Stálky“ si Baburkovi pozvali skupinu osmi mladých žen z Vídně – „Delta Frauen“, které zde na místě vytvořily 18 barevných látkových korouhví, připevnily je na dlouhé bambusové tyče a jako neobvyklé představení s nimi kráčely do letního obilního pole a pak zpět na farní dvůr, kde je přechodně instalovaly. Performance se jmenovala „Venuše ve větru“, neboť látkový trojúhelník působil lehce eroticky. Po tomto úspěchu se Baburkovi rozhodli k další, již systematicky pojaté letní akci : každoročnímu konání výstavy na farním dvoře. Zde pak umělecké artefakty zůstávají celý rok skutečně pod širým nebem. (Některé už trochu zrezivěly, ale jsou tím ještě zajímavější.)

První ročník „Open-Air“ byl zahájen 24. června 2008. Umělci si do Stálek cestu našli, i když napoprvé někteří v tomto tichém a zadumaném kraji přece jen trochu bloudili. Většina zde od té doby vystavuje každoročně. Jsou to samozřejmě Lenka a Otakar Baburkovi, nyní z České republiky, dále Karel Pokorný ze Znojma, Jiří Ryšavý z Vranova n. D. a z Rakouska zvláště Sabina Müller–Funk a Josef Symon z Vídně, Linda Brodner (Laxenburg) i mnozí další.
K povědomí o celém kraji na pomezí dvou států jistě přispěl i dvojjazyčný časopis s názvem  „Okno – Fenster“ s česko – rakouskou redakcí, který od roku 2002 až do prosince 2011 sponzoroval znojemský mecenáš umění ing. Karel Fiala, současný místopředseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě.

Při loňské vernisáži 6. července bylo hlavní akcí performance vídeňské umělkyně Sabiny Müller–Funkové na historickém hraničním mostku přes potok mezi Moravou a Dolním Rakouskem, kdy Sabina přemísťovala skleněné desky z rakouské strany na tu naši. Desky od té doby našly místo na farním dvoře ve Stálkách a tvoří zde na trávníku „skleněnou cestu“. Při letošní vernisáži přibyly i další objekty : např.  keramický anděl od Máši Ryvolové, která měla dříve keramickou dílnu v blízkých Uherčicích a nyní žije trvale v Praze.

Zaujal i objekt velké složené hromady dřeva s názvem „Pocta Josephu Beuysovi“.  Vernisáž zahájil ve 14 hodin velký přívrženec tohoto kraje Willy Erasmus. Ten měl nabitý den  - odpoledne musel ještě cvičit tango se Sabinou Müller – Funkovou na kurzu vedeném čilským tanečníkem v Drosendorfu.

Celkem se zde sešlo na padesát lidí z obou stran hranice. Vládla pohostinná a přátelská atmosféra, kterou podpořilo ještě výborné víno již tradičního dodavatele – vinaře Schubertha z rakouského Langelois. Přítomná umělkyně ing. Simona Dunglová, členka znojemského výtvarného sdružení „Meandr“ byla celou atmosférou tak okouzlena, že přislíbila svoji účast na příštím ročníku: hned si prý objedná něco z Kovošrotu a bude svařovat – objekty musí vydržet zdejší tuhou zimu.

Příští rok by měl být i zmíněný hraniční mostek převeden za 1 CZK na Okrašlovací spolek, který ho bude udržovat – takže se opět chystá nová akce na mostě.

Ještě snad stojí za zmínku, že jsme cestou autem ze Znojma do Stálek zabloudili : krajina je zde všude tak podobná, že jsme projeli bez povšimnutí státní hranicí a přijeli do pohraničního Langau v Rakousku.  Ještě před pětadvaceti lety by po nás naši pohraničníci stříleli...
Dr. L. Černošek, červenec 2014.
V článku byly použity i materiály z různých čísel časopisu „Okno – Fenster“.



   
zpátky úvod