logo

   Č  i  n  n  o  s  t

    2 0 1 5


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               

8. ročník přeshraničního setkání umělců ve Stálkách.

Stálky 2015

4. července 2015 na zahradě „Farního dvora“ u Babůrků ve Stálkách se již po osmé setkali výtvarníci z jižní Moravy, Dolního Rakouska          a Vídně. Svoje objekty zde vystavovali – již tradičně – na př. Sabine Müller-Funk, Brigitte Chaloupka a jiní a za moravskou stranu např. Karel  Pokorný, manželé Babůrkovi a další.
Tomuto setkání „Open Air“ ale letos předcházela i vernisáž „A – Cz“ v Domě umění ve Znojmě dne 2.7.  Stejní umělci zde vystavovali obrazy a plastiky, které by venku ve Stálkách nevydržely. Obě akce byly hojně navštíveny z obou stran hranice, bonusem bylo výborné moravské a rakouské víno. Spolupořadatelem byl i náš spolek. 
Dr. L. Černošek, červenec 2015.
   
zpátky úvod