logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 4        

Jarní otevírání studánek s vílou Tajánou  


Již v dubnu roku 2000 obnovili členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě tradici jarního otvírání studánek na Znojemsku. Vybrali si k tomu "Cendelínovou studánku" pod Kraví horou, neboť je všem dobře známá , je přístupná  a vodu zde berou zahrádkáři i kolemjdoucí rodinky a turisté.  A také proto, že od konce 19. století zde již tato tradice probíhala a je zdokumentovaná. Patřilo to k oslavě jara, i s pálením "Moreny" a jejím vhozením do řeky Dyje. Tak na Znojemsku symbolicky skončila vláda zimy.

Nyní v této tradici pokračují už několik let děti z mateřských školek, zejména z MŠ na náměstí Republiky. Letos na "Den země" vyšly opět se svými učitelkami k Dyji, studánku vyčistily, upravily a ozdobily blízké okolí a nad pramenem umístily vílu "Tajánu", která střeží tuto studánku i celou řeku Dyji. (Starý keltský a pak i německý název pro řeku je totiž Thaya, t. j. "vodoteč", proto i  "Tajána"). 

Okrašlovací spolek má v úmyslu pramen a okolí zvelebit a označit, tak jak to již dříve jeho členové udělali u pramene potoka Leska nad Znojmem v dubnu 2012  a rovněž u pramene potoka Gránice u Lukova,  v říjnu 2012 .

Dr. Lubomír Černošek, květen 2014

Další  materiály ke studánkám Znojemska:
   
zpátky úvod