logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám

výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě

KDY:  středa, 14. ledna 2015, 18:30 hod.

KDE:  restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo

PROGRAM:

1.     Úvod (náměty k programu schůze, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu)
2.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2014 a přijetí nových členů
3.    Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2015    (Bouda, Kacetl)
4.    Předběžná zpráva o hospodaření spolku a stavu členské základny za r. 2014    (Bouda, Husa)
5.    Volba nového předsedy a dvou místopředsedů spolku na dalších 13 měsíců
6.    Volba tří členů kontrolní komise na další tři roky
7.    Volba hospodáře a zapisovatele spolku
8.    Výše členských příspěvků na rok 2015
10.  Plán akcí spolku a způsob jejich financování v roce 2015        
     Každý další námět na realizaci musí být doplněn konkrétním způsobem realizace, finančního zajištění a personálním určením, kdo bude za projekt zodpovídat a popř. vést pracovní skupinu.
    •    cesta Jakuba Jirala
    •    obnova panelu u Vrbkova kamene
    •    pamětní deska sládku Hostanovi
    •    lavičky do Gránic (pokračování)
    •    obnova hraničního mostu Stálky - Heinrichsreith
    •    obnova Seasfieldova kamene
    •    příprava knihy A. Foyta - "Znojmo perla jižní Moravy"
    •    Promenádní koncert
    •    Ocenění Okrašlovacího spolku

11.     Různé
12.    Závěr
                Občerstvení zajištěno. Možno přivést hosty.
 Otto Bouda, v.r.
předseda spolku
zpátky úvod