logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě
KDY:  středa, 13. ledna 2016, 19:00 hod.
KDE:  restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo 

PROGRAM:
1.    Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady
2.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2015 a přijetí nových členů
3.    Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
4.   Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2015    
5.    Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
P ř e s t á v k a
6. Zpráva o stavu členské základny
7.    Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2015
8.  Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců  spolku
9.    Volba hospodáře a zapisovatele spolku
10.  Výše členských příspěvků na rok 2016
11.  Termíny dalších řádných schůzí spolku
12.  Plán práce spolku na rok 2016            
        •    lavičky do Gránic
    •    obnova hraničního mostu Stálky - Heinrichsreith
    •    obnova Seasfieldova kamene
    •    příprava knihy A. Foyta - "Znojmo perla jižní Moravy"
    •    Promenádní koncert  2016
    •    Ocenění Okrašlovacího spolku
13.  Různé
14.  Závěr
                Občerstvení zajištěno - guláš v dobrovolné ceně 80,- CZK
                        Prosíme o hojnou účast, možno přivést hosty -  jsou vítáni
 Otto Bouda, v.r.
předseda spolku

zpátky úvod