logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě
KDY:  středa, 10. ledna 2018, 19:00 hod.
KDE:  restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo 

PROGRAM:
1.    Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady
2.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2017 a přijetí nových členů
3.    Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
4.   Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2017    
5.    Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
6. Zpráva o stavu členské základny
7.    Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2017
8.  Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců  spolku
9.    Volba hospodáře a zapisovatele spolku
10.  Výše členských příspěvků na rok 2018
11.  Termíny dalších řádných schůzí spolku       
                                                                                                                 P ř e s t á v k a                                                                                                            
12.  Plán práce spolku na rok 2018    
 •  Obnova některých zašlých nápisů – Polský kámen, Cesta 24. pluku, Kernekerweg, Schillerův kámen
 •  Cendelínová studánka nápis
 •  Pamětní deska Marii Ebner von Eschenbach
 •  Obnova hraničního mostu Stálky-Heinrichsreith
 •  Příprava knihy A.Foyta- Znojmo perla jižní Moravy
 •  Ocenění Okrašlovacího spolku – promítání 140 let Zalesňovacího a okrašlovacího spolku
 •  Promenádní koncert 2018
 •  Arboretum na Hradišti
 •  Vizitky OS
 •  Vycházky s Okrašlovacím spolkem (Městský lesík- Dr. Kozdas)
 •  Výlety – Kroměříž, Vídeň – Kapucínská hrobka        

13.  Různé
14.  Závěr
                Občerstvení zajištěno - guláš v dobrovolné ceně 80,- CZK
                        Prosíme o hojnou účast, možno přivést hosty -  jsou vítáni
 Otto Bouda, v.r.
předseda spolku

zpátky úvod