logo

Veřejná  beseda 

 o  MPR  Znojmo  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 3        MPR - Městská památková rezervace

byla vyhlášena již v roce 1950 a patří  k nejstarším v České republice. Byl tím zdůrazněn historický význam města a zachovalost jeho nejstarší části.
Během padesáti let byl učiněn pouze jeden podstatný negativní zásah do tohoto území – postavením betonového monolitu obchodního domu „Dyje“  na místě vybombardovaného starého „Špalíčku“ pod radnici. Ten hyzdí vzhled celého náměstí ve stylu „brutální“ architektury semdesátých let dodnes.  S jeho výstavbou byla zničena i část znojemského podzemí.
Další podstatný – a negativní zásah – „ostrov negativní deviace“ – byl učiněn až dlouho po sametové revoluci, v roce 2009 – 10, a to bezduchým zadlážděním  velké plochy Horního náměstí bez kousku zeleně a bez vodního prvku.  Na svědomí,  to má brněnský architekt Grym a znojemská radnice. Další pokusy o podobné zásahy jsou činěny nyní, opět brněnským architektonickým atelierem, pro změnu  „Tišnovkou“.
Začalo to „revitalizací“ znojemského parku:  byla  již  vykácena jeho střední  část.
Nyní by měla být také  zadlážděna  část prostoru před Okresním archivem a při tom zničen malý parčík – poslední kousek zeleně v historické části města.
Proto pod organizačním vedením ing. Karla Fialy vznikla tzv. Občanská platforma, která opakovaně vyzývá znojemské občany, aby se účastnili diskusí o vzhledu našeho města  a dalších problémech.
Poslední  takováto diskuse proběhla ve čtvrtek 7.března 2013 večer v restauraci „U Karla“ za účasti starosty města ing. Vlastimila Gabrhela, místostarosty Groise a dalších činitelů Města Znojma. Spolkový sál  byl přeplněn různými občany i představiteli  spolků a občanských sdružení včetně našeho spolku.
V této atmosféře pan starosta veřejně přislíbil, že k zničení parčíku nedojde a bude hledáno jiné řešení.
Angažovanost občanů a jejich aktivní přístup jsou nanejvýš nutné, neboť v plánu je i úprava dalších lokalit v historické části Znojma.


beseda o MPR 7.3.2013 - F.Střecha
foto: František Střecha, Znojemský týden

Dr. Lubomír Černošek, březen 2013


   
zpátky úvod