logo

Č i n n o s t

2 0 1 6 


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               
Dvakrát ve Vídni 
 
V sobotu 7. května 2016 odjeli zájemci ze spolku i další příznivci, pod vedením PhDr. Jiřího Kacetla,  vlakem ze Znojma do Vídně, aby navštívili výstavu ke stoletému výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.  (1830-1916,  vládnul od roku 1848) v Schönbrunnu. Cestou od nádraží Wien-Meidling jsme posnídali na Glorietě a navštívili schönbrunnské zahrady i skleník (Palmenhaus Schönbrunn).  Počasí mimořádně přálo – ani horko, ani zima, ani vítr, ani bezvětří.      


Znojmo 02
foto: Otto Bouda

Proto hned v srpnu (v sobotu 13. srpna 2016) odjelo 32 zájemců opět do Vídně  - tenkrát nás lákala  hlavně prohlídka gotického svatoštěpánského chrámu s výkladem PhDr. Petra Čehovského, která navazovala na jeho  znojemskou přednášku o gotických skulpturách v Podunají a Podyjí (9. 6. 2016).

Navíc jsme navštívili i ojedinělou výstavu malíře Theodora von Hörmanna, který žil a tvořil koncem 19. století ve Znojmě, v Leopoldově museu. I s touto spolkovou akcí pod vedením PhDr. Jiřího Kacetla byli všichni spokojeni.
 
     


Fotky z tohoto výletu najdete v naší fotogalerii

 L. Černošek,srpen 2016.
   
zpátky úvod