logo

   Č  i  n  n  o  s  t

    2 0 1 2 


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               
Poznáváme Dolní Rakousko
(Výlet do Niedersulzu)

 
Otevření hranic po pádu "železné opony"  v prosinci 1989 bylo přijato s velkm očekáváním, jak u nás na jižní Moravě, tak
i v sousedním Dolním Rakousku. Přesto však přetrvávaly a snad dodnes přetrvávají některé přesudky, trvající již od vzniku ČSR v roce 1918. Částečnou vzájemnou nedůvěru se snaží bořit oficiální vládní instituce, ale i řada nevládních organizaci a hlavně prostí občané obou států. Několik příkladů: podél státní hranice, tvořené na Znojemsku hlavně tokem řeky Dyje vznikly dva národní parky, které úzce spolupracují, školy i mateřské školky se zapojují  do projektů výuky němčiny u nás a základů češtiny na rakouské straně, ve Znojmě je (za výrazné podpory ing. Karla Fialy) již 10 let vydáván  dvojjazyčný časopis "Okno - Fenster", všímající si hlavně života a různých zajímavostí v obou příhraničních regionech (Znojemsko - Vranovsko a Weinviertel - Waldviertel).  Na naších internetových stránkách publikujeme celou řadu statí, týkajících se Znojma a Podyjí, i v německém jazyce.
Také občanské sdružení Okrašlovací spolek ve Znojmě již několik poznává život a krajinu našich sousedů v těchto oblastech a navštěvuje i významné kulturní události ve Vídni.  Podporujeme i vydávání publikací, např. v prosinci 2010 byl veřejnosti představen "Poutní průvodce Znojmo - Maria Dreichen". Do poutního kostela Panny Marie Třídubské putovali naši předkové ještě za Rakousko-Uherska a nyní byla tradice těchto poutí obnovena. 
Členové Okrašlovacího spolku však poznávají kulturu, dějiny přírodu a památky v různých městech příhraničí i "osobně".  Zde je stručný výčet některých našich zájezdů do Rakouska:

•    červen  2009:  hrad Falkenstein
•    srpen   2008:   rozsáhlá akce "Pocta králi" - 730 let od bitvy na Moravském poli (u
Suchých Krut a Jedenspeigenu), spolu se zájezdem
                              na toto místo  
•    červen 2010:   vinařské městečko Retz
•    srpen   2010:  "Reblaus-express" nás vezl do Waldviertelu a městečka Drosendorf
•    srpen   2011:   návštěva premontrátského kláštera Geras

a nyní 16. června 2012 návštěva vesnického skanzenu v Niedersulzu (okres Mistelbach), kde je k vidění typ dolnorakouského a jihomoravského domu - což je vlastně totéž. To dokazovaly i časté věty "to měla naše babička", "tak to u nás taky vypadalo" a podobně.  Zážitek umocňovaly i udržované předzahrádky s "tehdejšími" květinami, živý krocan, kozy a malá políčka dýní a dalších plodin.
Tento den ale bylo kolem poledne přes 32°, proto všichni přivítali následnou návštěvu sklepa vinařství König v Penndorfu. S dobrou náladou jsme pak na závěr dne vystoupili na rozhlednu Oberleiser Berg (475 m.n.m.) v přírodním parku Leiser Berge (Lisické vrchy). Vedle rozhledny stojí dva radary pro vojemský a civilní letecký provoz nad Rakouskem, viditelné až ze Znojma. Pro lehký opar jsme naše město odtud neviděli, dala se však rozeznat elektrárna Dukovany s chladícími věžemi.
Na tomto kopci bylo objeveno i velkomoravské hradisko a další archeologické lokality z různých období.
Celý den – i díky krásnému počasí – se skvěle vydařil a autobus 45 lidí  (Okrašlovací spolek a Spolek přátel Hroznové kozy) přejížděl státní hranici u Hatí až k večeru před 18. hodinou.
Nutno poděkovat zvláště ing. Karlu Fialovi, který celou akci naplánoval, zorganizoval i finančně podpořil a dolnorakouskému hejtmanovi dr. Erwinu Pröllovi, který projevil zájem a pak i ochotu doplatit celý zbytek nákladů z pokladny země  Dolní Rakousko.


Všichni se už těší na další podobný výlet 

Fotky z tohoto výletu najdete v naší fotogalerii

Dr. L. Černošek, červen 2012.
   
zpátky úvod