logo
 

OS ve Znojmě
 logo Znojmo

Návštěva Weinbergerů ve Znojmě

Členové našeho spolku se ujali zprostředkování návštěvy dvou domů na ulici Rudoleckého (č.19 a 21), které před válkou patřily významnému továrníkovi, koželuhovi Weinbergerovi.  Na návštěvu (po 73 letech!) sem přijela téměř devadesátiletá vnučka - paní Dr. Dorit Noetherová, žijící dnes v USA,  její dcery Margaret, Evelyn, vnučka Alexis a zeť Jack. - také již Američané. Přijeli z Vídně vlakem v úterý 3.ledna 2012 a byli zjevně potěšeni až dojati, že si mohou tato místa prohlédnout.

rodina Weinbergerů jede do Znojma
                                 foto Karel Jakl


Blíže o návštěvě na naších internetových stránkách: Napsali o nás 2012.

Dr. L. Černošek, leden 2012

                  

                                            
zpátky index