Odpověď  ČIZP  na Podnět k prošetření  – problematický výkop, Znojmo, Dyjská ulice
str. 001
zpátky  úvod další