Email ->  ČIZP (Podnět k prošetření  – problematický výkop, Znojmo, Dyjská ulice)

Podnět k prošetření – Znojmo

kacetl@atlas.cz

Mo, 03.06.2019 08:02

•    bn.podatelna@cizp.cz
příloha:
sluzebnostplyndyjskadokumenty.pdf
6 MB


Vážení!
 
Chceme Inspekci životního prostředí ČR upozornit na problematický výkop na křižovatce Dyjské a Pasteurovy ulice ve Znojmě, v kořenovém systému místně památného stromu, tzv. Masarykovy lípy, kterou v roce 1968 zasadili znojemští skauti a která se nachází na městském pozemku. Firma pana Klimse zde v neděli 28. 4. 2019 začala hloubit 1,5 až 2 metry hlubokou plynovodní přípojku pro starou nemocnici. Uložení věcného břemene prošlo schválením v radě města. Přesto silně pochybujeme o tom, že mělo všechny náležitosti ze strany orgánu státní ochrany přírody a krajiny, tedy od MěÚ OŽP. Výkop totiž probíhal bez dozoru pracovníka Městské zeleně Znojmo, mimo úředně stanovený čas (ten nastal až v pondělí 29. 4.). Odehrával se pod rozložitou korunou stromu, asi 2,5 metru od kmene, a byly při něm useknuty některé větší kořeny. Hrozí tedy trvalý defekt stromu, chřadnutí a možná i jeho uhynutí.
 
Z pohledu na výkres je zřejmé, že plynovodní přípojku bylo možné zcela jistě vyřešit výkopem, který by nenarušil kořenový systém stromů a který nebude v budoucnosti představovat překážku v dalším ozeleňování ostrůvku na křižovatce Pasteurovy a Dyjské ulice. Jakmile totiž bude přípojka položena, budou správci sítí klást odpor v dalším sázení nových stromů do tohoto prostoru (v případě uhynutí stromu, to lze zcela určitě předvídat). A to je postup, který jde zcela jistě proti smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Předem děkujeme za prošetření případu.
 
 
S pozdravem
Jiří Kacetl
zastupitel města Znojma
místopředseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Mikulášské nám. 3
669 02 Znojmo
 
Přílohy:
Fotodokumentace případu – viz
http://okraspol.sweb.cz/pages/os_zn_zachranme_nase_parky_dyjska_pamatne_lipy_2019_04.html

Kopie smlouvy k plynovodní přípojce - pdf


odpověď ČIŽP

zpátky  úvod  odpověď