Dokument:   Odpověď starosty města na petici znojemských spolků  (z 22.10.2015)

odpověď starosta na petici-2015 - 00101
Přečtěte si  petici  z 22.10.2015:  „Zachraňme Městský park ve Znojmě!“zpátky další