Email Městskému úřadu   (z 21. února 2014)

 Ve Znojmě 21. února 2014

Stromy v Dolním parku - zatěžkání kořenů sutinami


 
Komu: MUZ -  Antošová Jana , odbor investic a správy nemovitostí
                      Dostal Boris, oddělení ochrany přírody, odpadů a ovzdušíVážení,

všiml jsem si, že při (nezákonném!) zboření ohradní zídky Dolního parku došlo k navršení zeminy a sutin kolem kmenů stojících stromů. Viz foto v příloze.
Po konzultaci s kolegou botanikem Ing. Němcem to není pro tyto zdravé stromy přípustné řešení!  Může se to odrazit poklesem vitality stromů.


Prosím o Vaše vyjádření.S pozdravem

J. Kacetl

zastupitel města
příloha:


Dolní park - zbouraná zídka

Foto: Jiří Kacetl

 

 

zpátky  úvod