Odpověď Městského úřadu - odboru výstavby  na dopis OS z 20. února 2014 (z 24.3.2014)

opdověď MUZ OV 24.03.214
zpátky  úvod