Dokument:   Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životniho prostředí (z 16.12.2015)

strana:  01

Rozhodnutí JMK 16.12.2015 - 001

Přečtěte si  odvolání OS na které odpovídá toto rozhodnutí :

Odvolání proti rozhodnutí čj.
MUZN 79861/2015 o kácení stromů v Dolním parku z 30.9.2015
zpátky   strana 2