Dokument:   Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životniho prostředí (z 09.03.2016)

strana:  01

Rozhodnutí JMK 09.03.2016 - 001

Přečtěte si  odvolání znojemských spolků na které odpovídá toto rozhodnutí :

Odvolání OS proti rozhodnutí čj.
MUZN 4933/2016 o kácení stromů v Dolním parku z 4.2.2016


Odvolání ZZP proti rozhodnutí čj. MUZN 4933/2016 o kácení stromů v Dolním parku z 2.2.2016


zpátky   strana 2