Dokument:   Odvolání k JMKu proti rozhodnutí MUZN, OŽP  79861- 2015 (z 30.9.2015)      

strana:  01

odvolání k Rozhodnutí MUZ 30.9.2015 - 001

Přečtěte si "Rozhodnutí MěÚ Znojmo OŽP k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku",  které tomuto odvolání předcházelo:


 zpátky   strana 2