Dokument:   Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odbor životniho prostředí (z 20.1.2016)

strana:  01

Rozhodnutí MUZ 20.1.2016 - 001

Přečtěte si "Rozhodnutí JMK OŽP 160033-2015 k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku",  které tomuto novému rozhodnutí předcházelo:


 zpátky   strana 2