dopis hlavička mr zn

Vážení přátelé z „Okrašlovacího spolku“,

reaguji tímto na Váš dopis z 26.6.2013, který se týkal úhynu stromů ve střední části městského parku ve Znojmě.
Projekt revitalizace městského parku není ani spontanním, ani nepromyšleným rozhodnutím. Vychází z dlouhodobého monitoringu   a odborného dendrologického posouzení stromů, které probíhají průběžně už od roku 1998. Samostatný 
projekt revitalizace parku, který bychom dle Vaší žádosti měli nyní přehodnocovat z hlediska architektonického i zahradnického, byl  připravován několik let a v roce 2010 byl představen občanům, aby se k němu mohli vyjádřit. Přehodnocení celého projektu by v první  řadě znamenalo vrátit se o několik let zpět a celý  proces přípravy projektu zopakovat, což si vzhledem k lineárně se zhoršujícímu stavu stromů v parku, zejména v alejích, nemůžeme dovolit.

Příčinami, proč se stromy neuchytily, se bude zabývat odbor investic a správy nemivostí, který tímto úkolem  rada města   pověřila. Neboť ani nám není lhostejné, co se v parku. Jsem přesvědčen, že v případě revitalizace  parku nás spojuje společný cíl – vytvořit v centru města krásnou a bezpečnou zelenou oázu, kam budeme chodit my, ale také naše děti a vnoučata odpočívat.

Celý projekt jsem již opětovně veřejnost představili na podzim loňského roku i na jaře letošního roku, kdy jsme uspořádaliv kině Svět veřejnou prezentaci projektu, která byla spojená s diskusí nejen s architekty projektu, ale i  s odbornou veřejností. Na této prezentaci  byli, zástupci Vašeho spolku, osobně přítomni, a tudíž měli možnost vyslechnout si  veškerou argumentaci, která se týkala nejen revitalizace jako takové, ale i výběru kultivaru do alejí.

Co se týče kvalifikace pracovníků k zahradním pracím, kteří prováděli výsadbou stromů a veškeré vegetace, Vás mohu ujistit, že všichni pracovníci mají potřebné vzdělání a jsou pravidelně proškolováni o způsobu provádění výsadeb zeleně a péče o ni.

                                                                                                                                                      odpoved 35.7.2013                                                                                                                                          S pozdravem                          
                                                                                                                               Ing. Vlastimil Gabrhel                                                                                                                                                 starosta  města
odpoved 25.7.2013 - mu znojmo
zpátky  úvod