Dokument:   Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor správní, živnostenský úřad (z 14.03.2016)

strana:  01

Rozhodnutí JMK 14.03.2016 - 001

Přečtěte si  odvolání znojemských spolků na které odpovídá toto rozhodnutí :



zpátky   strana 2