Dokument:   Rada města Znojma odmítla zastavení revitalizace parku (z 5.3.2014)

Rada města Znojma odmítla zastavení revitalizace parku.
Bylo by to plýtvání veřejnými prostředky i bezpečností riziko 

Ve Znojmě 5. března  2014

Rada města Znojma se na svém posledním zasedání zabývala návrhy pracovní skupiny revitalizace parku pro oblast architektonického a urbanistického řešení. „Rada města dospěla k názoru, že neexistuje objektivní důvod ke změně architektonického slohu, který subjektivně požadují pánové Fiala, Boudný a Kacetl, a že by tato změna způsobila městu Znojmu značné finanční ztráty. Její realizace by navíc znamenala neúměrné bezpečnostní riziko,“ vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel. „Zásadní změny v projektu měly navíc být řešeny ve fázi jeho přípravy. Už ale před sedmi lety bylo dohodnuto a rozhodnuto, že koncepce revitalizace parku bude právě v klasicistním pojetí,“ doplňuje starosta. Z těchto důvodů rozhodla Rada města Znojma jednomyslně o pokračování projektu revitalizace parku tak, jak je nastaven.
 
Pracovní skupina pro oblast architektonického a urbanistického řešení, ustanovená Radou města Znojma, se v uplynulých měsících velmi detailně zabývala požadavky pánů Fialy, Boudného a Kacetla na změnu architektonického pojetí ve stávajícím projektu. Zmínění pánové neustále požadují zapracování prvků do období romantismu.
 
Komise se zabývala možností, zda lze tyto změny provést. Zástupci investora, zpracovatele a přizvaní odborníci však doporučili pokračování stávajícího projektu, neboť jej považují po architektonické stránce za kvalitní a zcela respektující historický odkaz parku. Přizvaní specialisté poskytli svá odborná stanoviska. Uvedli v nich, že stávající klasicistní zpracování projektu plně odráží dobu vzniku parku a z hlediska historického respektuje prvky, které se zachovaly. Proto bylo na projekt také vydáno kladné závazné stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče, jakož i kladné vyjádření Národního památkového ústavu.
 
Zástupci občanských spolků nicméně s touto argumentací nesouhlasili a od svého přesvědčení o romantizujícím parku neupustili. Rada si proto vyžádala od odboru investic a správy nemovitostí zpracování závěrečné hodnotící zprávy s posouzením možností změn s ohledem na současnou situaci, legislativu a obvyklé postupy.
 
V závěrečné hodnotící zprávě je mimo jiné uvedeno, že navrhované úpravy lze provést pouze zastavením realizace současného projektu a vypracováním nového architektonického řešení, které projekt revitalizace vrátí o sedm let zpět. Jedná se tedy o zásadní změnu, která znamená:
 
-         zmaření dosud provedených investic
-         bezpečnostní riziko s ohledem na oddálení termínu obměny stromů v parku
 
Na základě hodnotící zprávy rada města konstatovala, že neexistují objektivní důvody ke změně architektonického slohu a ke zmaření stávajících investic a ohrožení bezpečnosti obyvatel Znojma a rozhodla o pokračování projektu revitalizace městského parku v té podobě, v jaké započal.
 
„Jelikož o podobě projektu na revitalizaci parku rozhodli naši předchůdci, mezi kterými byl i pan Kacetl, chtěli jsme si ověřit, zda takto zpracovaný projekt je opravdu kvalitní. Všichni odborníci se na tomto shodli, a proto opravdu není důvod měnit koncepci revitalizace parku,“ dodává starosta.
 
 
 podpisové logo města Znojmo  

Ing. Zuzana Pastrňáková

tisková mluvčí
Městský úřad Znojmo
Obroková 10
669 02 Znojmo
Přečtěte si  i toto usnesení RM: Rozpuštění pracovní skupiny (z 5.3.2014)zpátky  úvod