ZACHRAŇME ZNOJEMSKÉ PARKYVe Znojmě 16. 10. 2013


Občanská veřejnost shromážděná v počtu asi 150 osob dne 16. října 2013 v sále Kina Svět ve Znojmě žádá Radu města Znojma, aby okamžitě zastavila dosavadní postup v přípravě a realizaci projektu „Revitalizace Městského parku ve Znojmě“, aby přizvala zástupce  občanských sdružení Občané pro Znojmo o.s., 
Za Znojmo přívětivější o.s. a Okrašlovací spolek ve Znojmě o.s. k jednáním o zásadní revizi projektu. Revitalizace parku musí odrážet následující základní aspekty:


1) Revitalizační práce v Dolním a Horním parku musejí být revidovány a rozvrženy na delší časové období tak, aby nová dosadba stromů stačila vzrůst před další fází kácení stromů. Postupná dosadba, ne holoseč, aby byly zachovány všechny funkce parku i pro současnou generaci. Následovat musí plán kvalifikované péče.

2) Park byl vysazen v 19. století na pomezí středověkého jádra Znojma a nových rezidenčních čtvrtí. Je vstupní branou do historického města, a proto tuto skutečnost musí odrážet mobiliář, stavební prvky a celkové architektonické pojetí parku. Kromě moderní funkce pobytového trávníku musí být vzato v potaz i historické dekorativní pojetí parku.

3) Nesouhlasíme se stavbou architektonicky nevhodného a nákladného kiosku nad veřejnými toaletami na Komenského náměstí.

4) Alej musí zůstat zelená, nikoli cizorodě purpurová.

Pokud tyto základní aspekty nebudou při jednáních přijaty, jsou občanská sdružení připravena iniciovat vyvolání celoměstského referenda k těmto otázkám.Ing. Jaromír Boudný v. r., předseda Občané pro Znojmo o.s.


Petr Lazárek v. r., předseda Za Znojmo přívětivější o.s.


Ing. Karel Fiala v. r., místopředseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě o.s.
 

zpátky  úvod