výzva starosty - 29.10.2013

Jelikož z nám nepochopitelných důvodů nebyla zároveň uveřejněna i resoluce občanů na kterou pan starosta odpovídá, což je ve slušné společnosti  zdvořilostí,  máte možnost si tuto resoluci z 16. října 2013, pokud jste ji ještě nečetli, přečíst zde:  

ZACHRAŇME ZNOJEMSKÉ PARKY

Znojemské listy, 7.listopadu 2013
zpátky  úvod