logo   Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

foto Znojma


historie OS
ve Znojmě


h


stanovy


s


č


paměť místa

m


ko
fotoalbum  O S f 

program

p    aktuality  a 

zajímavé  fotografie
Znojma
z životní prostředí ž
výročí
v 

historie jiných OS


h

projekty

p


k

paměť Moravy

M
údolí Lesky
volá o pomoc
 ú nové knihy  
a
naše recenze 

k

r
OS a média m
dokumenty

d     kalendář akcí a
zachraňme parky
a další zeleň 
p  
 kontakty JM-NÖ                   
j

Okrašlovací spolek ve Znojmě je nepolitickým, dobrovolným zájmovým seskupením občanů usilujících o všestranné zkrášlování města Znojma a jeho okolí. Byl založen v roce 1878 a jeho činnost byla obnovena v roce 1992. 
Pro dosažení veřejně prospěšných cílů podporuje ochranu kulturního a přírodního dědictví, rozvoj místní kultury, šetrného cestovního ruchu, ochranu a rozšiřování zeleně. Angažuje se při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková i vlastivědná hlediska. Podílí se na nezávislé veřejné kontrole a odborné oponentuře činnosti orgánů a institucí veřejné správy, podnikatelských a jiných subjektů.

Poslední aktualizace stránek proběhla dne:  19. května 2021 facebook
     
úvod