malé logo

1. ročník

  Ocenění Okrašlovacího spolku za rok 2005

předaná 31. května 2006

  

V podvečer 31. května 2006 proběhla v mázhauzu Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě malá slavnost. Sedm osob a institucí, které se v předchozích letech podle mínění členů Okrašlovacího spolku ve Znojmě zasadily významným způsobem o zkrášlení města či jeho okolí, obdrželo čestná ocenění.

Motivem Okrašlovacího spolku je vyjádřit obdiv a uznání všem těm, kteří vlastní iniciativou a nezištným úsilím přispěli k rozvoji kultury ve Znojmě a jeho okolí či vytvořili dílo, které zdejší krajinu či město esteticky obohatilo. Členové spolku by rádi těmito oceněními i v dalších letech pozitivně motivovali občany k tomu, aby se nad prostředím, ve kterém bydlí, více zamysleli, aby se více zajímali o věci veřejné a také aby vlastními činy více přispívali k hodnotnější kultuře a estetickému prostředí našeho města. Městská samospráva ve funkčním období 2002-2006 bohužel nešla občanům dobrým příkladem, ani občany nijak nemotivovala, což způsobilo u mnoha zdejších obyvatel všeobecnou apatii. Ve Znojmě však naštěstí žije stále dost lidí, kterým kultura, vzdělanost a estetické cítění nejsou cizí. Jejich počiny však až dosud zůstávaly ze strany širší veřejnosti v mnoha případech bez povšimnutí. Těch, kteří něco výjimečného vykonali, si musíme vážit a musíme jim také tento obdiv umět vyjádřit.

Oceněné osoby či instituce za rok 2005:

1. Mgr. Jiří Ludvík a občanské sdružení Znojemský hudební festival 

                   - za vznik nové a významné kulturní události ve městě Znojmě

2. Spolek přátel Hroznové kozy 

                   - za obnovu dávných tradic zdejšího kraje a podporu znojemského vinařství

3. Občanské sdružení CLARY

                   - za realizaci vycházkové trasy Claryho stezky ve Vranově nad Dyjí

4. Sdružení vlastníků domu Rudoleckého č. 3 

                   - za zdařilou rekonstrukci fasády domu

5. P. Oldřich Máša 

                   - za realizaci soukromé galerie ve Vranově nad Dyjí a organizaci výpravné barokní opery na  vranovském zámku

6. Eman Macoun starší 

                - za zdařilou rekonstrukci fasády měšťanského domu na Horním náměstí ve Znojmě se sgrafity Oskara Pafky

7. Zdeněk Balík in memoriam 

                - za celoživotní dílo, zejména založení Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského

                                                            

zpátky další