malé logo

Slavnost 15 let obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě

spojená s 2. ročníkem předávání

Ocenění Okrašlovacího spolku

Znojemská Beseda / Dům uměníMasarykovo nám., Znojmo  - 23. květen 2007

  

V roce 2006 započatá tradice předávání Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě pokračovala v roce 2007 druhým ročníkem. Zatímco poprvé se Ocenění předávala v mázhauzu Domu umění, letošní slavnost předávání se uskutečnila v podvečer 23. května 2007 v Redutním sále Znojemské Besedy. A byl pro to pádný důvod: Okrašlovací spolek ve Znojmě slavil 15 let své obnovené existence. Bylo to poprvé, kdy naše sdružení pořádalo společenskou akci v tomto svatostánku znojemské občanské společnosti. Slavnosti se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, mezi kterými nechyběl nový starosta města ing. Nezveda. Moderování večera se ujal člen spolku a zastupitel města Dr. Kacetl, o hudební doprovod se postaralo mladé hudební trio pod vedením člena spolku Mgr. Ludvíka. Kromě předávání cen byla na programu také projekce fotografií dokumentujících novodobou historii Okrašlovacího spolku (roky 1992 až 2007), kterou slovem doprovodil předseda spolku Dr. Černošek. Po předání všech ocenění pokračovala slavnost v Domě umění volným společenským večerem.

 

Osoby či instituce oceněné za rok 2006:

1. Asociace Iuvenes Znoyem -

Za obdivuhodnou práci v občanském sektoru, za celoroční zpřístupnění a vzornou propagaci významné znojemské kulturní památky - svatováclavské kaple na Mikulášském náměstí a za integraci mládeže do různých environmentálních projektů

 

2.  Mgr. Martin Markel, Ph.D. - za vynikající zpracování regionální historie v monografii "Dějiny Jaroslavic".

 

3. MUDr. Karel Fila in memoriam a Václav Pavlík -

Za celoživotní dílo, zejména za zpracování historie znojemských chrámů, klášterů a kapliček publikované v periodiku Život farností Znojma.

 

 

Další fotografie v naší fotogalerii


zpátky další