malé logo

Křest mapy Gránic

spojená s 3. ročníkem předávání

Ocenění Okrašlovacího spolku

Znojemská BesedaMasarykovo nám., Znojmo  -   21. květen 2008


Okrašlovací  spolek během roku 2007 vytvořil mapové dílo "Gránice", mapu v měřítku 1:5000, a to za finanční podpory Města Znojma a s odbornou pomocí pracovníků Jihomoravského muzea ve Znojmě, Narodního památkového ústavu v Brně, Správy Národního parku Podyjí, členů Klubu českých turistů v Brně a ve Znojmě a s využitím dalších archivních materiálů (viz: Jak vznikala mapa Gránic).
Mapové dílo má dvě základní části:
Vlastní mapa s vyznačenými místními turistickými okruhy, historickými cestami, přírodními a dalšími zajímavostmi a na rubu mapy soubor fotografií, dokumentujících historii a současnost Gránic.
Samostatná brožura obsahuje textovou část, je vložena do obalu mapy a obsahuje texty s údaji o vytvoření lesoparku Gránice a vzniku Karolíniných sadů pod Znojmem, ůdaje o geologii, zoologii a botanice v této lokalitě, rejstřík jmen a popisy turistických tras.

Okrašlovací spolek v souvislosti s touto mapou obnovil v dubnu 2008 přímo v Gránicích tzv. "Kernekerův kámen" a má v úmyslu obnovit i další historické zajímavosti v Gránickém údolí. Mgr. Jiří Mikulič z KČT Znojmo provedl vyznačení místních turistických okruhů.

Uvedená prezentace mapového díla byla provedena formou promítání fotografií s doprovázejícím slovem předsedy spolku.Druhá část večera byla věnována ocenění, které udílí OS osobnostem za významné počiny v oblasti kultury a památkové péče, a která se týkají města Znojma nebo znojemského regionu.
Letos byl pořádán již III. ročník.

Po skončení této části programu se uskutečnila prohlídka domu na Zelenářské ulici 5 ve Znojmě, kde bylo také v prostorách vinárny této nemovitosti nabídnuto pohoštění,

Osoby oceněné za rok 2007:

1. Josef Vlasák  -  za celoživotní dílo - vytvoření unikátní sbírky fotografií a pohlednic Znojemska

2.  Mgr. Pavel Smutný  -  za zdařilý překlad knihy "Znojemská okurka" z německého originálu

3. paní. Iveta Gábrišová  -  za rekonstrukci a využití historického domu na ulici Zelenářská 5 ve Znojmě


ceny OS 2007 Černošek 

Předseda spolku Mudr.Černošek při slavnostním projevu

Další fotografie v naší fotogalerii:

Ocenění 2007 Mapa Grániczpátky úvod