malé logo

130 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě

prezentace spojená se 4. ročníkem předávání

Ocenění Okrašlovacího spolku

Znojemská BesedaMasarykovo nám., Znojmo  -   20. květen 2009


Dne 20. května 2009 se konal v  redutním  sále Znojemské Besedy letošní ročník předávání Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě. V rámci slavnostního večera za účasti představitelů města a publika se předávaly ceny za rok 2008.


V první polovině slavnostního večera vzpomenul Okrašlovací spolek, že 4. července 1878 byly schváleny stanovy původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, což znamená, že loni uplynulo 130 let od jeho založení.

V druhé polovině večera došlo na veřejné udělení Ocenění za významné činy na poli kultury, památkové péče a architektury v našem regionu v roce 2008.


Letos byl pořádán již IV. ročník.

Osoby oceněné za rok 2008:

1. Miloslava Klimtová za sbírku historických fotografií našeho regionu. Paní Klimtová část své sbírky vydala knižně v nakladatelství Swan v roce 2002 pod názvem: Znojmo – kniha historických pohlednic. Paní Klimtová také svoje fotografie často prezentuje veřejně – přednáškami a v tisku.
2. Jiří Svoboda za dlouholetou literární a překladatelskou činnost. Jako učitel dějepisu a češtiny má vztah k historii a literatuře. Vydal několik knih pověstí ze Znojemska i jiných regionů, objevil a přeložil z němčiny polozapomenuté autory z našeho regionu, naposledy např. sbírku básní Josefa Bergmanna. Pan Jiří Svoboda je členem různých znojemských sdružení a spolků.
3. Jan a Dana Drozdovi za zdařilou rekonstrukci rozsáhlého objektu bývalé vodní elektrárny a jeho přestavbu na muzeum motorismu. Zde manželé Drozdovi shromáždili svoji unikátní a rozsáhlou sbírku historických vozidel, od automobilů, motocyklů až k bicyklům a také historické tabule s nápisy a další artefakty související s motorismem. Svoje muzeum otevřeli pro širokou veřejnost.
4. ing. arch.
    Blanka Rudolfová
    in memoriam
za významný přínos památkové péči ve městě Znojmě. Paní ing. Rudolfová využila všechny svoje znalosti a zkušenosti jako architektka, aby je věnovala svému městu Znojmu k uchování jeho historických hodnot. Byla dlouholetou členkou Okrašlovacího spolku a pro něj, mimo jiné, vytvořila i jeho logo. Po těžké nemoci zemřela v lednu 2009 ve svých nedožitých 70-ti letech


Další fotografie v naší fotogalerii:

Ocenění 2008zpátky úvod