malé logo

22. květen 2013 

8. ročník předávání

Ocenění Okrašlovacího spolku

 

Letos jsme chtěli udělat v tradici změnu, oživit naší akcí park a předat ocenění  v upravené části hradebního příkopu dolního parku. Počasí ale rozhodlo jinak, takže se vše nakonec  uskutečnilo pod střechou, v mázhausu  domu umění  „U Růženky“.  A vládla zde příjemná atmosféra.
V 18 hodin zahájila tento večer nově vznikla znojemská swingová  skupina „The Hunters“ a mělo to od počátku říz. Také moderátor Jiří Ludvík svým téměř profesionálním výkonem vše odlehčil a vrátil sem bezstarostná třicátá léta. Výborným kontrapunktem bylo vystoupení prvních oceněných – taneční  skupiny mužů    a žen z Chvalovic, kteří na nádvoří zatančili českou besedu. Pochvalu zaslouží zvláště jejich vedoucí, paní Jana Pekárková, která kulturní život v Chvalovicích organizuje.
Předány byly diplomy, kytky a menší věcné ceny. Asi  80 přítomných hostů k tomu připíjelo víno, které i s dalším občerstvením sponzoroval  Ing. Karel Fiala.

diplom - ocenění  OS - vzor

Tleskalo se všem, kteří ten večer ocenění přebírali. Byli to:

1. MUDr. Vladimír Slezáček lékař a malíř za celoživotní kulturní přínos pro město Znojmo.
2. Jana Pekárková za organizaci kulturního života v obci Chvalovice.

3. Britští přátelé českých památek za významný podíl při záchraně zámku Uherčice.


Další  fotografie v naší  fotogalerii:

Ocenění 2012 

dále:

Znojemský tisk zaznamenal
Tisková zpráva


zpátky úvod