logo   

Znojmo

   In   Memoriam   


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

     Sob ěslav  Stehlík   (*1929 - +2013                    
       


Soběslav Stehlík  - 2008
foto Karel Jakl  

V neděli 24. února 2013 zemřel po delší nemoci

pan Soběslav Stehlík - "Popej"

  ve věku nedožitých 84 let (1929 - 2013).

Byl jedním ze zakládajících členů našeho obnoveného Okrašlovacího spolku v roce 1992 a jeho dlouholetým jednatelem. Byl velmi aktivní v komunální politice jako občan již za předchozího systému a jako tzv. "šťoural" nebyl u vedení města příliš oblíben tehdy a ani po roce 1989.

Poslední roky jeho aktivita pod vlivem stáří a nemoci ochabla. Přestal také chodit i na schůze spolku. Přesto zůstává v našich myslích zachována vzpomínka na něj jako na jednoho z nej- aktivnějších členů spolku.

Při jeho pohřbu 28.2. byli přítomní i členové našeho spolku a položili k jeho rakvi kytici se stuhou.

Čest jeho památce !

Členové O.S. ve Znojmě.                                                    
Soběslav Stehlík - 2007
foto Lubomír Černošek

               

 

 

fotogalerie  Soběslava  Stehlíka

zpátky úvod