logo  

  os Znojmo big  

a
Pocta králi 2008 o.s.

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na Druhou noc tajemných příběhů velkomoravských. Přednášející Vás přesvědčí, že "tajemné příběhy" v archeologii nejsou pouhou verbální frází.

Paní Dr. Hedvika Sedláčková, CSc. ve svých nálezech vystopovala přímo cestu věrozvěstů, tedy cestu písma a víry, Evropou.

Dr. Lumír Poláček, CSc. nás seznámí s nákončími, kterými si nechali velkomoravští velmožové ozdobit závěs meče a slavnostní oděvy. Nákončími doslova jedinečnými. A jistě prozradí i něco z nejnovějších objevů v jednom z hlavních center  Velké Moravy, Mikulčicích.

A prof. Dr. Martin Wihoda, PhD. zasadí ve své přednášce Velkou Moravu do Evropy 9. stol. po Kristu. Popíše příčiny prudkého  mocenského a kulturního vzestupu a pádu říše našich předků. Říše, ze které pod zemí zůstaly zlaté šperky žen a železné meče mužů. A i zde, okolo Znojma, žijeme své životy na bedrech předků, uložených v zemi.

A ti předkové pro nás mají poselství, vzkazy. Jen jim porozumět. Motto našeho přednáškového cyklu je citát ze sbírky Ivo Odehnala: .... "k moudrým promlouvá i němá věc" ... . Archeologové ze země vyzvedávají jen němé věci. Ale tyto věci nás mohou oslovit víc, než by se mohlo zdát. Víc, než mnozí živí lidé.

Nechejme se oslovit svými velkomoravskými předky.

 Dr. Karel Floryk, "Pocta Králi 2008", o.s.zpátky úvod