logo  

  os Znojmo big  

Pocta králi 2008 o.s.,

Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Znojemská beseda zvou na

Noc pro velkomoravskou náušnici

Velká Morava 4.noc - 001

 
Příběh písma

O významu vzniku nového jazyka a písma, iniciovaném velkomoravským panovníkem Rostislavem, promluví balkanista, spisovatel, překladatel a pedagog makedonského původu

prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Příběh verše

Autorské čtení z jediné básnické sbírky s velkomoravskou tématikou. Sbírky mezinárodně oceněné, jako významný příspěvek ke slovanské kultuře. Čte autor sbírky, brněnský básník

PhDr. Ivo Odehnal

Čtvrtek  18. 7. 2013,  20,00 hod.

Atrium Domu porozumění na Slepičím trhu

(nebo Dům umění na Masarykově nám.).

Závěrečný večer přednáškového cyklu s velkomoravskou tématikou, pořádaného za podpory Města Znojma

  Velká Morava 4.noc - 002 


V posledním večeru, více poetickém, než vědeckém, se ohlédneme za jednotlivými příběhy velkomoravskými s méně známým obrazovým doprovodem. Poslechneme si kousek chorálu, kousek skladby významného brněnského autora, a písničku o světle, které každého osvěcuje.

Zamyslíme se nad skutečností, že je v současnosti jakýsi místní zvyk, přesvědčovat sebe a své okolí o vlastní bezvýznamnosti.

A vyslovíme názor, že je to chyba. Hrubá chyba.

Můžeme být bytostně hrdí na své velkomoravské předky, kteří se neobešli bez písma, jazyka a zákona. Kteří zde v devátém století ukovali damascénské  meče a své ženy ozdobili zlatými šperky. Také „vládli železnou kosou i radlicí, ovládali srpek meče, měli stisk ovčáckých nůžek a koně udrželi na železných udidlech vykoupaných v dlouhokrkých pěnách“. To píše básník Ivo Odehnal, který ze své sbírky Píseň o velkomoravské náušnici bude číst příběh. Příběh Verše.

Otevřeme svoji vlastní cestu k předkům, sobě samým a ke světu...

A čeká nás i překvapení….                                        

                                večer moderuje Dr. Karel Floryk

Bez knih jsou národy nahé

Velká Morava 4.noc - 004

Píseň o velkomoravské náušnici

Velká Morava 4.noc - 003

Ivo Odehnal

autorské čtení
zpátky úvod