logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Airpot ( = vzdušný kontejner)

  • je technologie  pěstebních nádob umožňující moderní způsob pěstování rostlin. Principem pot-kontejneru je omezení spirálovitého růstu kořenů. Kořenový systém roste a vyvíjí se radiálně. Povrch kontejneru má vně směřující výstupky s otvory, což umožňuje přístup vzduchu ke kořenům.Vzduch zabrání růstu kořenů mimo kořenový bal a tím se netvoří spleť kořenů na dně a po stranách pěstební nádoby. Výsledkem je rostlina s centrálním silným kořenovým systémem v celém objemu kořenového balu a se silným kmenem. Air Pots zkracuje kultivační dobu ve školce. Při dodržení optimální technologie jsou za šest týdnů rostliny dobře prokořeněny a připraveny k výsadbě. Snižuje se počet přesazování oproti klasickému pěstování. Rostliny pěstované v Air pots se mohou ponechat v potu o rok déle, aniž by došlo ke snížení kvality rostliny. Při pěstování touto novější metodou si musí zahradník osvojit veškeré odlišnosti od běžné kultivace, jako např. vyšší vlhkost substrátu při sázení, dostatečná zálivka během pěstování a další manipulace tak, aby pěstování touto metodou splnilo očekávaný efekt. 
  • je tedy nová forma květináče ( - doslovný překlad: provzdušněný hrnec, patent podán 2007),  používá se v zahradnictvích a lesních školkách.
  • má vliv na kvalitu koupené rostliny a nemá naprosto žádný vliv  na kvalitu péče po výsadbě.
  • umožňuje  poměrně jednoduchou přípravu výsadby i vzrostlejších stromů.
  • se skládá z dílů – přířez mezikruží („límec“), spojovací plastové vruty a mřížkové dno.
  • je opakovaně použitelný a recyklovatelný.

airpot - typ 01

airpot -  dno 01

airpot - typ 02

                                         vzory airpotů


airpotvé stromy airpotový kontejner se odstraní stromek připraven k výsadbě stromek připraven k dopravě

                                                               příprava "airpotových" stromů k výsadbě


airpot - strom

 airpotová lesní školka  přeprava airpotůjednoduchá doprava airpotů
airpot - strom

5 m  strom v airpotu

  • je naprosto nepochopitelné proč "městská zeleň" použila pro výsadbu v střední části Městského parku polozvadlé stromečky a nezajistila už tehdy pořádně vzrostlé "airpotové" stromy. 


Dallší fotografie ze znojemského Městského parku z dob  minulých a ze současnosti najdete v našem albumu: "Revitalizace" Městského parku ve Znojmě 2012-13

pramen: bohemiaseed.cz 
fotografie: seeds.info  a deepdale-trees.co.uk
upravil: Karel Jakl
  
zpátky úvod