logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme naše parky

OS

ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Holoseč

  • holoseč je  těžební zásah do porostu, při němž jsou odstraňovány všechny stromy obnovovaného porostu nebo jeho části najednou.  Ponechání jednotlivých stromů na charakteru holoseče nic nemění.
  • Nedostatečná údržba parku nemůže být důvodem k jeho naprosté destrukci. Nová výsadba nemusí znamenat lepší údržbu ani lepší stav vysazených dřevin.
  • Nejnovější poznatky přírodovědců a lesníků poukazují, že holosečné kácení má devastující dopady.

Střední park - 17.1.2013

17.leden 2013
Střední park - 18.3.2013

18.březen 2013

Je na čtenáři, aby posoudil co je blíže pravdě:
  • citát ze Znojemských listů, č.18, str.8, ze 7.11.2013:  „Chtěl bych zdůraznit, že při revitalizaci v městském parku se v žádném případě nejedná o holoseč, jak se snaží veřejnost záměrně a mylně informovat některé občanské spolky. Od výrazu holoseč v souvislosti s kácením v městském parku se kategoricky distancuji."
  • nebo definice holoseče a fotografie z ledna a března 2013.

Dallší fotografie ze znojemského Městského parku z dob  minulých a ze současnosti najdete v našem albumu: "Revitalizace" Městského parku ve Znojmě 2012-13

Fotil a sestavil: Karel Jakl
  
zpátky úvod