logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 ZNOJEMSKÁ RADNICE PŘIPRAVUJE KÁCENÍ V HORNÍM PARKU! 


Téma revitalizace Městského parku ve Znojmě znovu ožilo. Radnice totiž po  kontroverzní přeměně Středního a Dolního parku zahájuje přípravy na podobnou akci i v Honím parku.  
V Horním parku má být pokáceno 61 stromů,  viz  plán "revitalizace" (na znojemský způsob: všechno pryč, co není betonová tyč !!!!) část A2 z dubna 2017.  Místní šetření proběhne v pátek 16.6. 2017.  Okrašlovací spolek zaujímá toto stanovisko:

Vážení spoluobčané, znojemští patrioti, milovníci Znojma,

S velkou nelibostí vám musíme oznámit, že v Horním parku se chystá masivní kácení, které asi postihne 61 vzrostlých stromů. Prakticky zmizí celá pravá alej viz přiložené dokumenty. Stromy sice budou nahrazeny novou výsadbou, ale druhově jinou a mladého vzrůstu, která neodpovídá biologické hodnotě původních stromů. Místní setření proběhne v pátek 16.6. , kde se pokusíme zachránit desítky stromů, které mají ještě perspektivu, ale nehodí se tzv. do architektonického záměru neboli do „velkého kšeftu“.
Ochrana historického dědictví našich předků by měla patřit do výbavy všech našich městských politických představitelů. Proč tedy park ztrácí nezpochybnitelnou kulturní, estetickou a v neposlední řadě hygienickou funkci?
Bývalý lázeňský park (Znojmo bývalo považováno za vzdušné lázně) se mění v něco, co připomíná estetiku fotbalových hřišť. Jsou zde vysazovány stromy, které se nehodí do našich klimatických podmínek a květiny jsou nahrazovány bezúdržbovými záhony s travinami.
Politická reprezentace na naše naléhání reagovala v minulosti jen svoláním několika alibistických schůzek bez jakéhokoliv příznivého výsledku pro naše parky. Květiny a okrasné křoviny se staly zakázaným slovem, ale kámen a zadláždění zelených ploch nabralo na intenzitě.
S tímto stavem nesouhlasíme a dlouhodobě bojujeme za obnovu parků v jejich vrcholné podobě, kdy nám je záviděla celá Morava a přilehlé Rakousko. Máme však málo zákonných možností a prostředků, abychom ukázali, že naše stanoviska jsou správná a ku prospěchu všech občanů. Ale nevzdáme se!

Otto Bouda - předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě, dne 15. června 2017.

Horní park -  2017 Horní park -  2017 Horní park -  2017

Horní  park část A2 
(foto: Karel Jakl, 14. června 2017)
Horní park - označen , bude pokácen Horní park - označen , bude pokácen
Horní park - označen , bude pokácen

Horní  park, tento strom má být pokácen (viz  červený bod  - . - na obrázku vlevo)
(foto: Karel Jakl, 14. června 2017)

Horní park část A2
Horní  park, také tyto tři stromy májí být pokáceny, souhlasíte s postupem městské rady???
Uvědomte si:   "Stromy  bez nás mohou žít, my bez stromů NE"

(foto: Karel Jakl, 14. června 2017)

 
Pokud si chcete ujasnit pojem revitalzace tak jeho definici najdete zde:   REVITALIZACE.  
 Karel Jakl, webmaster, 15.6.2017                                               
zpátky úvod