logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Letos bude zahájena revitalizace Jubilejního parku 


Město Znojmo srdečně zve občany na veřejnou prezentaci, která je podrobně seznámí s letošní plánovanou revitalizací jednoho z nejlépe zachovalých a nejvýznamnějších menších objektů zahradní architektury u nás – Jubilejního parku. S projektem Památkové obnovy Jubilejního parku veřejnost seznámí sám jeho autor Pavel Šimek se svými kolegy v úterý 30. ledna v 16:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Znojmo na náměstí Armády 8.
Cílem autorů projektu je navrácení historické podoby parku, a proto jeho návrh vychází z dobře dochované archivní dokumentace a původních podkladů autora Josefa Kumpána.

V rámci prezentace bude představena I. etapa revitalizace Jubilejního parku, která bude zahájena na jaře letošního roku. Její součástí bude obnova horní části parku (v blízkosti budovy školy), která je koncipovaná jako rozárium a botanická zahrada. Dále se začne pracovat na střední klidové části parku. Realizace této etapy je naplánovaná na jaro letošního roku a její dokončení na podzim. Jako slavnostní tečka projektu je naplánováno odhalení busty T. G. Masaryka, a to v neděli 28. října při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky

Organizaci prezentace, stejně tak jako jiná setkávání a veřejné diskuze mezi vedením města Znojma a veřejnosti, organizačně zaštiťuje Zdravé město Znojmo.


Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

Skica Jubilejního parku

pramen: https://www.znojmocity.cz/jubilejni-park/d-60079 - 23. 1. 2018

Zodpovídá: Ing. Zuzana Pastrňáková 
                                 
zpátky úvod