logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Veřejná prezentace revitalizace Jubilejního parku 


Jubilejní park: na veřejné prezentaci jeho památkové obnovy padaly dotazy i návrhy na vylepšení

Pod záštitou Zdravého města Znojma se v úterý 30. ledna konalo letos první setkání vedení města s veřejností. Příležitost k tomu dala letošní naplánovaná Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě, jejíž plány vznikly na základě dochované dokumentace původního návrhu Josefa Kumpána. Projektanti návrhu, Pavel Šimek a Martin Kovář, veřejnost v prezentaci seznámili s principy obnovy i náplní její první etapy, která odstartuje letos na jaře.

Na prezentaci se sešlo na 50 občanů, kteří si vyslechli to nejdůležitější, co se obnovy parku týče. V rámci první etapy obnovy bude obnoven západní segment parku ze strany od základní školy. Jedná se o oblíbenou část s okrasným bazénem se žabičkami, rozáriem a botanickou zahradou se sbírkou rostlin, kterou tvoří skalka a soubor kruhovitě uspořádaných záhonů pro trvalky a byliny. Předmětem památkové obnovy bude nejenom ošetření stávajících dřevin, ale rovněž také doplnění stromů, keřů a dalších rostlin s maximálním využitím původního projektu Josefa Kumpána.

Vzhledem k tomu, že se zde jedná o obnovu památkově chráněného objektu, je zde kladen důraz na použití co největší míry původního, dobově odpovídajícího sortimentu rostlin. Nové dosadby jsou však dnes omezeny především tím, že původně vysazované stromy mají již zcela jiné prostorové parametry a park je proti době založení výrazně zastíněn. Trávníkové plochy v parku budou vybaveny automatickým závlahovým systémem a bude doplněn parkový mobiliář. Povrchy cest jsou navrženy k obnově, v části první etapy budou mlatové. Opraveno a doplněno bude rovněž historické oplocení objektu.  Park rovněž dostane nový informační systém, který bude využívat současné IT množnosti,“ uvedl mimo jiné Pavel Šimek.

Po prezentaci následovala více než hodinu dlouhá diskuze, kdy padaly dotazy na téma provozu parku, i na to, jakým způsobem se zde bude postupovat. Zazněly i návrhy na změny (například co se týče umístění busty T. G. Masaryka). Debatovalo se i o dětských hřištích nebo o povrchu cest.

Pavel Šimek s kolegou Martinem Kovářem debatou provázeli s vtipem a dokázali všechny vtáhnout do plánů revitalizace. Ostatně zmínili, že Znojmáci se mohou i sami zapojit a vyřešit menší problém architektů. Nemohou totiž sehnat originální lavice do parku. „Kdyby někdo na zahradě nebo ve sklepě našel starou lavici, která vypadá jako ta originální, prosíme o zapůjčení. Dostane ji zpátky. Nebo klidně dvě,“ řekl během výkladu Šimek, který také projevil zájem o to, aby před samotnou revitalizací uspořádalo město další setkání, tentokrát přímo v parku, aby všichni získali ještě lepší představu, co se zde chystá.

Vítáme tento přístup autorů projektu i podněty, které dnes zazněly. Než se část Jubilejního parku kvůli rekonstrukci uzavře, takové setkání pro občany určitě zorganizujeme,“ přislíbil Ludvík Hekrle, místostarosta Znojma, který celou prezentaci zahájil i ukončil s přáním, aby vše proběhlo dle plánu a bez komplikací.
Jako první proběhnou v parku stavebně technické průzkumy. Park nebude po dobu první etapy obnovy uzavřen celý, uzavřena bude pouze část, které se obnova týká. Průběh prací v Jubilejním parku bude postupně zveřejňován na stránkách Zdravého města Znojma:  www.znojmo-zdravemesto.cz.

Realizace první etapy revitalizace Jubilejního park je naplánovaná na jaro/léto letošního roku a její dokončení na podzim. Slavnostní tečkou projektu by mělo být slavnostní odhalení busty T. G. Masaryka, a to v neděli 28. října, při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Částka, kterou Znojmo do první etapy investuje, činí přibližně 5 000 000 korun. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby.

Veřejná prezentace:

JP - prezentace 31.1.2018 JP - prezentace 31.1.2018 JP - prezentace 31.1.2018

 

Pramen: Znojmo city  - 5. 2. 2018,  ing. Zuzana Pastrňáková
                                          
zpátky úvod